LTC0304 - Vaimne tervis spordis - rohkem kui häirete puudumine

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetaja

Eesmärk

täiendada enda kui treeneri teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida; täiendada oma treeneri oskusi vaimse tervise toetamise osas.

Sisu

Traditsiooniliselt räägitakse spordi kontekstis füüsilisest võimekusest, tehnilisest vilumusest ja vaimsest tugevusest. Põhjendamatult vähe tähelepanu on aga saanud vaimne tervis, mille olulist rolli ja mõjusid saavutusspordis näitavad nii akadeemilised uuringud, kui ka tippsportlaste kogemused. Näiteks, tituleeritud ujuja Michael Phelps avalikustas enda võitluse depressiooniga, tippjooksja Mary Cain jagas enda lugu väärkohtlemisest ja söömishäirest ning NBA korvpallur Kevin Love rääkis vaimsetest raskustest, mida ta ei saanud kellegiga jagada. Tõepoolest, vaimsed häired ning raskused pole spordis eriti teemaks ja vaimset tervist peetakse tippsooritajate puhul iseenesest mõistetavaks.

Seminarail käsitleme järgmisi teemasid: Vaimsete häirete olemus ja levik spordis . Vaimsete häirete märkamine ja reageerimine. Vaimne tervis kui saavutusspordi vajalik osa. Vaimse tervise toetamine spordis

Eeldused

eelnev tööalane kogemus treenitavatega

Õpiväljundid

on täiendanud teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida, ning oskusi vaimse tervise toetamise osas.

Õpikeskkond

Veebikeskkond Zoom. Ligipääsuks vajalik link saadetakse registreerinud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist. Seminaril osalemiseks vajalik arvuti ja internetiühendus.

Koolitaja kompetentsus

Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova