TSC0051 - Treeneri ja lapsevanema tulemuslik koostöö treeningprotsessis

Sihtgrupp

Spordiala treener, instruktor või kehalise kasvatuse õpetaja

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab tõhustada treeningprotsessi.

Sisu

Treeneri ja lapsevanema roll ning ootused.
Treeneri kriitilised suhtlemisoskused koostöös lapsevanemaga.
Treeneri-lapsevananema koostöö kui ressurss lapse tulemuste parandamisel.
Tagasisidese olulisus töös lapsega.

Eeldused

Õpiväljundid

teab täiendavaid psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad tõhustada treeneri ja lapsevanema tulemuslikumat koostööd.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aili Maar