DTC0178 - Tehnoloogilised rakendused terviseinfo valdkonnas

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi terviseandmete ja -informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et kasutada terviseteavet tervise edendamise ja tervishoiuga seotud otsuste vastu võtmisel või terviseharituse arendamisel.

Eesmärk

kujundada teadmisi terviseinfo valdkonna tehnoloogilistest rakendusest ja oskusi kasutada tervishoiuvaldkonna digitaalseid lahendusi tervishoiuteenuste kvaliteedi ja terviseinfokäitumise parandamiseks.

Sisu

Tehnoloogilised rakendused terviseinfo valdkonnas. Tervishoiuvaldkonna digitaalsed lahendused, mis tagavad terviseandmete kogumise, salvestamise, töötlemise ja jagamise hõlbustamise tervishoiutöötajate, infospetsialistide ja patsientide vahel. Tervise infosüsteemide ja tehnoloogiliste rakenduste analüüs tervishoiuteenuste kvaliteedi ja terviseinfokäitumise parandamiseks, tõhususe ja tulemuslikkuse tõstmiseks, elanikkonna kaasatuse ja osaluse suurendamiseks oma tervishoiuotsustes.

Eeldused

kuulumine sihtgruppi

Õpiväljundid

omab süsteemset ülevaadet terviseinfo valdkonna tehnoloogilistest rakendusest, tunneb ja oskab kasutada tervishoiuvaldkonna digitaalseid lahendusi. Analüüsib tervise infosüsteeme ja tehnoloogilisi rakendusi tervishoiuteenuste kvaliteedi ja terviseinfokäitumise parandamiseks.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Sirje Virkus, Sigrid Mandre

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
06.02.2024 - 21.05.2024 Tehnoloogilised rakendused terviseinfo valdkonnas ("Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine " koolituse moodul) Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis