HTC0126 - Korrektne e-kiri eesti keeles

Sihtgrupp

korrektse keelekasutuse huvilised

Eesmärk

Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.

Sisu

Kuidas koostada selget ja ladusat e-kirja? Kuidas lugeja poole pöörduda ja millal kasutada tiitleid? Kuidas vormistada loetelu? E-kirjade koostamise põhitõed: kirja soovitav pikkus, viisakusreeglitega arvestamine, sh pöördumised; kirja ülesehitus, olulise esiletoomine. Kliendi küsimustele selgelt vastamine, sobiva sõnavara kasutamine.

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu koostab korrektseid, adressaati arvestavaid viisakaid e-kirju.

Õpikeskkond

Koolitust saab läbi viia nii veebis kui loenguruumis.

Koolitaja kompetentsus

Doktorikraad ja täiskasvanute koolituskogemus.

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
18.04.2024 Korrektne e-kiri eesti keeles Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, merje.olm@tlu.ee
Zoom