LTC0508 - Mängu peidetud tantsud - loovad võimalused tantsulise liikumise põimiseks liikumistundi

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad.

Eesmärk

kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, (loov)tantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.

Sisu

Tantsuelementide tutvustus. Erinevate mängude ja mänguliste loovliikumiste kaudu teemade uurimine ja katsetamine: tantsu baaselementide keha, ruum, jõud ja aeg tundma õppimine, kogemine, uurimine, katsetamine; pehmed kehatunnetuslikud harjutused tantsu/ liikumistundi sisse- ja väljahääletumiseks; tantsutunni ülesehitus; tantsutundi rikastavad ja inpireerivad liikumismängud; koreograafia loomine lähtudes õpilase loomulikust liikumiskeelest.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega

Õpiväljundid

teab tantsu baaselemente, on täiendanud oma liikumisvara kehasõbralike (loov)tantsu tehniliste harjutuste ja ülesannetega. Juhendada liikumismänge, märkab neis tantsulemente ja kasutab neid liikumis- ja tantsutunnis loovalt. Toetab õpilaste loovust koreograafia/ tantsu loomisel. Leiab seoseid uuenenud liikumise ainekava valdkondadega.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum, mis sobib ka liikumiseks ja harjutusvara sooritamiseks.

Koolitaja kompetentsus

Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala ning koosloome laste ja noortega on kestnud juba ligi 20 aastat. Kärt juhendab tantsu - ja liikumistunde Püha Johannese Koolis, Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Emili Koolis. Kärt on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides ning täiendanud ennast kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Kärt kuulub loomingulisse kooslusesse Zuga Ühendatud Tantsijad, kes on loonud mitmeid tunnustusi pälvinud tantsulavastusi noorele publikule. 2021. aastal tunnustati Zuga pikaajalist tööd Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse poolt välja antava Hea Teatri Auhinnaga. Kärt on juhendanud liikumisalaseid täiendkoolituskursuseid alates 2018 aastast.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Kärt Tõnisson