HKC0127 - Tootefotograafia lihtsate vahenditega

Sihtgrupp

Tootefotograafiast huvitatud ettevõtjad, kelle varasem kokkupuude fotograafiaga on vähene ja kellele pakub eeskätt huvi nutitelefoniga pildistamine.

Eesmärk

omandada fotograafiaks vajalikud baasteadmised ja oskus pildistada tootefotot loovalt ja lihtsate vahenditega, sh nutiseadmega.

Sisu

Fotograafia alg- ja põhitõed (ava, säri, ISO, teravussügavus, fookuskaugus, kompositsioon ja kadreerimine). Nutiseadme kaamera käsitsemine ja pildifailide haldamine. Tootefoto põhialused: stseeni ja meeleolu loomine, valgustamine; kaamera seadete valimine jne. Käepärased abivahendid toote pildistamisel. Järeltöötluse peamised töövõtted.

Eeldused

Arvuti kasutamise põhioskused, kaameraga nutiseadme olemasolu ja kasutusvalmidus.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu tunneb fotograafia põhialuseid; teab eri võtteid ja nippe, kuidas jäädvustada tootefotot ilma professionaalse stuudiovarustuseta; oskab valida või luua toote pildistamiseks sobivaima keskkonna, valgustingimused ja tausta; kasutab nutiseadme kaamerat tootefoto jäädvustamiseks; oskab baastasemel fotot järeltöödelda.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

Multimeedia-alane haridus, kogemused digifotograafias, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee,

Koolitaja