LTC0330 - Visuaalkunstiteraapia alused

Sihtgrupp

spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes

Eesmärk

Saada võimalus teadmise kujundamiseks visuaalkunstiteraapia rakendamisest teraapilistel eesmärkidel, visuaalkunstiteraapia erinevatest sihtgruppidest ja visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest.

Sisu

Ülevaade visuaalkunstiteraapia kujunemisest, põhiolemusest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Koolitus annab praktilise kogemuse visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest.

Eeldused

Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, kunsti või kunstipedagoogika, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal). Vajalik on huvi ja valmidust kogemuslikult uurida visuaalkunstiteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda ingliskeelset erialakirjandust. Õpingute jooksul on soovitav saada eneseteraapia kogemus koolitusprogrammi välise terapeudi juures.

Õpiväljundid

on teadlik visuaalkunstiteraapia kujunemisest ja taustateooriatest; teab kunsti teraapilise rakendamise põhimõtteid ja eetilisi nõudeid; kasutab lihtsaid kunstipõhiseid tehnikaid terviseedenduslikel eesmärkidel; omab visuaalkunsti teraapilise rakendamise kogemust.

Õpikeskkond

20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on õppetööks vajalikud kunstivahendid ja esitlustehnika.

Koolitaja kompetentsus

Kõik koolitusele kaasatavad õppejõud on kunstiteraapia eriala lõpetanud ja töötavad erinevates valdkondases (tervishoid, sotsiaalhoolekanne, rehabilitatsioon) ja omavad loovterapeut tase 7 kutsetunnistust.

Maht

416 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja

MOODULID

Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad

Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I

Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II

Visuaalkunstiteraapia omakogemus I

Visuaalkunstiteraapia omakogemus II