LTC0327 - Visuaalkunstiteraapia praktika

Sihtgrupp

Spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes.

Eesmärk

saada võimalus oskuste ja teadmise omandamiseks kunstiteraapia tehnikate ja harjutuste praktiliseks rakendamiseks, omakogemus kunstiteraapia erinevate tehnikate ja harjutuste tervist toetavast toimest.

Sisu

Lihtsate kunstiteraapia tehnikate ja harjutuste rakendamine õppegrupist moodustatud väikerühmades (3-4 inimest). Võimalus rakendada oma valitud kunstiteraapia tehnikaid ja harjutusi teiste rühmaliikmetega ja kogeda teiste rühmaliikmete poolt läbiviidud tehnikate ja harjutuste toimet iseenda peal.

Eeldused

Osalemine moodulkoolituse peakursusel.

Õpiväljundid

kasutab lihtsaid kunstiteraapia tehnikaid ja harjutusi tervisedenduslikel eesmärkidel; omab omakogemust kunstiteraapia tehnikate, harjutuste personaalsest toimest;
analüüsib kriitiliselt rakendatud kunstiteraapia tehnikate ja harjutuste võimalusi ja piiranguid.

Õpikeskkond

20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel

Koolitaja kompetentsus

kunstiterapeut

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja