HKC0175 - Tootearendus toidutööstuse väike-ettevõtetele

Sihtgrupp

Väikeettevõtjad toidutööstuse valdkonnas

Eesmärk

Omandada teoreetilised teadmised ja oskused väike-ettevõtte tootearenduses.

Sisu

Tootearendus toidu valdkonnas või kosmeetikas. Tootearenduse põhimõtted. Tootearenduse toetamine EAS poolt. Tootearenduses kasutatavad toitumisalased programmid. Alternatiivsed toormed tootearenduses ja nende osa uues tootes. Funktsionaalsed komponendid tootearenduses: loomse toorme töötlemisel, taimse toorme töötlemisel, segatoidul ja veganitel, kosmeetikas.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

on teadlik tootearenduse planeerimise eri võimalustest; omab kasutajakogemust toiduvaldkonna arvutiprogrammidel toote märgistamise ettevalmistamiseks; tunneb alternatiivseid toormeid tootearenduses kasutamiseks.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid (klassiruum).

Koolitaja kompetentsus

Valdkondlik pädevus, kõrgharidus toidutehnoloogia valdkonnas

Maht

18 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Raivo Vokk - PhD mikrobioloogias. Koolitaja on teostanud 29 EAS tootearenduslikku projekti ja 3 arendusprojekti erinevatele toidutööstuse ja kosmeetika-ettevõtetele.