DTC0184 - Teadusandmete kvaliteet, privaatsuse, turvalisuse, eetika ja õiguslikud aspektid

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides (nt teadus- ja arendusasutustes) töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadusandmete haldamiseks majanduse, tööstuse, tervishoiu, põllumajanduse, kultuuri, hariduse jm valdkondades.

Eesmärk

arendada teadlikkust teadusandmete privaatsusest, turvalisusest, eetilistest ja õiguslikest aspektidest ning osata hinnata teadusandmete kvaliteeti.

Sisu

Teadusandmete kvaliteet, privaatsus, turvalisus, eetilised ja õiguslikud aspektid (nt autoriõigused, intellektuaalomand, andmekaitse) vastavalt parimatele tavadele. Tööriistad ja platvormid vastavalt õiguslikele ja eetilistele raamistikele. Andmete privaatsuse ja andmekaitse aluspõhimõtted, sh andmekaitse määrused ja seadused, mis tagavad isikuandmete turvalise kasutamise. Turvalisuse meetmed, sh andmete krüpteerimine, autentimine ja autoriseerimine, et tagada andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

omab arusaama teadusandmete privaatsusest, turvalisusest, eetilistest ja õiguslikest aspektidest ning turvalisuse meetmetest. Oskab hinnata teadusandmete kvaliteeti.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Silvi Metsar, Tiiu Tarkpea

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
06.02.2024 - 21.05.2024 Teadusandmete kvaliteet, privaatsuse, turvalisuse, eetika ja õiguslikud aspektid ("Teadusandmete haldamine" koolituse moodul) Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis