FKC0291 - Fotograafia, arvutigraafika, videograafia

Sihtgrupp

staatilise ja liikuva pildi loomisest, jäädvustamisest ja töötlemisest loojutustamise eesmärgil huvitatud inimesed

Eesmärk

Omandada baasteadmised staatilise ja liikuva pildi loomisest ja töötlemisest erinevate tehniliste vahendite (fotokaamera, mobiiltelefon, arvuti) abil.

Sisu

Nii staatilise kui ka liikuva pildi nägemine ja jäädvustamine: üks kaader ütleb rohkem kui tuhat sõna. Kompositsiooni, valguse ja optikaga praktiseerimine. Nii loodusliku kui ka tehiskeskkonna uurimine läbi objektiivi. Pildistamise ja video loomise võtted piiratud eelarve ja käepäraste vahenditega. Algteadmised režiist, operaatoritööst ja montaažist. Erinevad vabavaralised programmid nii foto- kui ka videotöötluseks, nii staatilise kui ka liikuva graafika loomiseks, heliefektide kasutamiseks ja tiitrite loomiseks.

Eeldused

Huvi loojutustamise vastu nii staatilise kui liikuva pildi abil, eelteadmisi ei ole nõutud.

Õpiväljundid

On omandanud oskused fotoseeriate pildistamiseks ja videote salvetamiseks, on omandanud esmased teadmised 2D ja 3D kompositsioonist, valgusest ja optikast, kaamera kasutamisest, režiist ja operaatoritööst, algteadmised foto- ja videotöötlusest ning kasutatavatest vabavaralistest programmidest (Adobe Photoshop, Lightroom ja Da Vinci Resolve); loob digitaalselt plakateid ja liikuvat pilti, kasutab heliefekte ning rakendab õpitut igapäevaelus.

Koolitaja kompetentsus

Oma valdkonna spetsialistid.

Maht

156 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja