FKC0305 - Sissejuhatus audiovisuaalse teose stsenaristikasse

Sihtgrupp

stsenaristikast huvitatud

Eesmärk

Omandada audiovisuaalse teose dramaturgia algteadmised, tundma õppida nii täispika mängufilmi kui ka seriaali ja dokumentaali stsenaariumi spetsiifikat ja rolli filmitootmisel, mõista stsenaristi rolli audiovisuaalse teose tootmisel.

Sisu

Audiovisuaalse teose stsenaariumi valmimiskäik, ajalugu, formaat (vormistus), terminoloogia, tarkvara ja stiil. Loojutustamise ja audiovisuaalse teose dramaturgia põhialused, ideede genereerimine ja nende oskuslik kommunikeerimine teistele filmitootmise meeskonnaliikmetele. Mängu- ja dokumentaalfilmi ülesehitus, karakterite arendamine filmis ja seriaalis. Draama, stseen, dialoog, lühivormid, esitlusdokumendid. Auroriõigus, rahastamine, koolitused

Eeldused

varasem kogemus pole oluline

Õpiväljundid

Teab stsenaariumiarendusprotsessi, tunneb audiovisuaalse draamateose ülesehitust, loob karaktereid, jutustab loo visuaalselt, kirjutab audiovisuaalse teose stsenaariumi ja analüüsib seda, kommunikeerib oma ideid teistele filmitootmise meeskonnaliikmetele (režissöör, produtsent jt).

Õpikeskkond

Õppetööks sobiv klassiruum või Zoomi-keskkond.

Koolitaja kompetentsus

Oma valdkonna tunnustatud spetsialist, stsenaristika õppejõud, tegevstsenarist ja toimetaja.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja

Leana Jalukse

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
30.03.2024 - 20.04.2024 Sissejuhatus audiovisuaalse teose stsenaristikasse Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
16.04.2024 - 28.05.2024 Sissejuhatus audiovisuaalse teose stsenaristikasse Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM