LTC0196 - Seotuse stiilid, lähisuhted ja emotsionaalne sõltuvus

Sihtgrupp

haridusasutuste juhid ja õpetajad; ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed

Eesmärk

saada ülevaade enne esimest eluaastat lapse ja ema vahel tekkivast emotsionaalse sidemest ehk seotusest, mis määrab ära paljud isiksuse omadused.

Sisu

Evolutsiooniliselt on inimesel välja kujunenud oma lastega emotsionaalse seose loomise vajadus See on üks nendest olulistest mehhanismidest, mis tagab laste arengu ja loob üldse võimalused selleks, et lastel tekiks oma emotsioonide sisemine regulatsioon juba enne esimest eluaastat. Kõige selgemini ilmnevad ema-lapse emotsionaalse seose omadused olukordades, kus lastel tekib hirm. Seepärast on kasulik teada, miks laps reageerib hirmutavas olukorras kindlal viisil ja millest see tuleneb. Emotsionaalse seose eripärad on kirjeldatavad nelja püsiva seotuse stiilina, mis, kujunedes välja lapsepõlves, ilmneb ka täiskasvanuks saades sisuliselt samal kujul. See aga tähendab, et täiskasvanute lähisuhete muster peegeldab omakorda lapsepõlves välja kujundatud emotsionaalse seose omadusi. On võimalik näidata, et emotsioonide regulatsiooniga seotud eripärad, enesehinnang ja lähisuhete mustrid on seletatavad enne esimest eluaastat kujundatud seotuse stiilidega.

Evolutsiooniliselt väljakujunenud emotsionaalse seose funktsioonid. Seotuse stiilid ja nende eripärad.
Emotsioonide regulatsioon, isiksuse omadused ja seotuse stiilid. Neli püsiva seotuse stiili ilmnemist suhetes.

Eeldused

Huvi psühholoogia vastu.

Õpiväljundid

teab olulisemaid seaduspärasusi emotsionaalse seose tekkimise kohta lapsel, seotuse stiile ja selle mõjusid täiskasvanud isiksusele ja lähisuhetele.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.

Koolitaja kompetentsus

Aleksander Pulver

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver