LTC0025 - Tõhus koostöö lapsevanematega

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja

Eesmärk

saada ülevaade treenerina spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Kuidas soodustada koostööd lapsevanemaga, et nende osalus oleks soodustav ja toetav. Treeneri ja lapsevanema rolli ning vastutuse jaotusest. Lapsevanemate vajadused. Tõhus suhtlemine lapsevanematega.
Treeneri ja lapsevanema rollid ja vastutusalad. Lapsevanemate ootused. Efektiivne suhtlemine lapsevanematega
Treeneri ja lapsevanema koostöö kui ressurss lapse spordikogemuse soodustamisel

Eeldused

Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.

Õpiväljundid

oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.

Koolitaja kompetentsus

magistrikaraad sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial; treeneritöö kogemus, oskab juhendada rühmatööd, on juhendanud sportlasi

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Snezana Stoljarova