LTC0240 - Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast

Sihtgrupp

Eri spordialade treenerid treenerid ning teised tervisevaldkonnas töötavad
spetsialistid, liikumisõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, tervishoiutöötajad, tervisehuvilised.

Eesmärk

Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.

Sisu

Sissejuhatus: ülevaade organismist kui tervikust; üldmõisted. Raku ehitus ja talitlus. Erinevat tüüpi koed, nende ülesanded. Luude ja liigeste ehitus. Lülisamba ehitus ja koostis, lülide vahelised liigesed, nende liikuvus. Rindkere luud ja liigesed, nende liikuvus. Õlavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus. Käe luud, liigesed ja nende liikuvus. Vaagnavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus; Jala luud, liigesed ja nende liikuvus. Kolju luud ja nende vahelised ühendused. Lihaste ehitus ja lihaskoe füsioloogia. Kere ja kaela lihased funktsionaalsete gruppidena. Õlavöötme lihased funktsionaalsete gruppidena. Käe lihased fünktsionaalsete gruppidena. Vaagnavöötme lihased ja nende funktsioon. Jala lihased funktionaalsete gruppidena. Mälumis- ja miimilised lihased ning nende funktsioon. Närvisüsteemi (NS) üldiseloomustus. NS füsioloogia. Seljaaju ehitus, segmentide innervatsiooni piirkonnad. Refleksikaar. Kraniaal- ja perifeersed närvid ning nende funktsioon. Peaaju koostis ja selle erinevad osad, nende funktsioon ning omavaheline koostöö. Vegetatiivne närvisüsteem ja selle mõju organismi erinevatele funktsioonidele. Meeleelundite koostis, ehitus ja talitlus. Lihasmeel. Nahk – ehitus ja funktsioonid. Puutemeel ja temperatuurimeel. Nägemismeel – ehitus ja funktsioon. Kuulmismeel ja tasakaalumeel – ehitus ja talitlus. Haistmismeel ja maitsmismeel – ehitus ja talitlus. Südame ehitus ja talitlus. Veresoonkonna ja lümfisüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Vere ja lümfi funktsioonid. Hingamissüsteemi koostis, ehitus ja talitlus.
Hingamismahud ja -sagedused. Seedeelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Kuse-suguelundkonna üldiseloomustus. Kuseelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Suguelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Sisesekretsiooni näärmete ehitus ja talitlus. Organismi kui terviku toimimine.

Eeldused

Erialane töö inimestega. Teemast huvitatud praktikud.

Õpiväljundid

tunneb inimkeha ehituse ja talitluse põhiprintsiipe; mõistab liikumiselundkonna ehituse eripärast tulenevaid liikumisvõimalusi; tunneb siseelundite ehitust ja talitlust; teab inimkeha regulatiivsete süsteemide ja meeleelundite ehituse ja talitluse põhimõtteid; mõistab inimorganismi kui terviku talitlust.

Õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 54-kohalises loenguruumis.

Koolitaja kompetentsus

Omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust teemavaldkonna praktikuna.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Saima Kuu