LTC0462 - Tuultega võidu - mängulised liikumistegevused õues õppimiseks

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad

Eesmärk

omandada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide läbiviimiseks õuekeskkonnas, kasutades loodusmaterjale, liikumisalased loovülesandeid ja mänge, lõimingülesandeid.

Sisu

Keskkonna ja loodusega seotud liikumismängud õuesõppes. Mänguline ja loov liikumistund. Ainetevaheline lõimimine – kuidas siduda eri ainevaldkondi liikumisega õues. Ebatraditsioonilised spordipäevad ja võistlused.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues; märkab õue või avaliku ruumi võimalusi õpikeskkonnana; on täiendanud oma teadmisi loodusmaterjalide loovaks kasutamiseks liikumistunnis.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline, praktiliseks tegevust toetav.

Koolitaja kompetentsus

Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala ning koosloome laste ja noortega on kestnud juba ligi 20 aastat. Kärt juhendab tantsu - ja liikumistunde Püha Johannese Koolis, Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Emili Koolis. Kärt on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides ning täiendanud ennast kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Kärt kuulub loomingulisse kooslusesse Zuga Ühendatud Tantsijad, kes on loonud mitmeid tunnustusi pälvinud tantsulavastusi noorele publikule. 2021. aastal tunnustati Zuga pikaajalist tööd Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse poolt välja antava Hea Teatri Auhinnaga.
Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 20 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja. Töötab Emili Koolis liikumisõpetajane.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing