AYC0329 - Kõne ja hääle treening

Sihtgrupp

inimesed, kelle üheks töövahendiks on hääl

Eesmärk

õppida tunnetama häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, saada teada võimalikest kõnehälvetest.

Sisu

Kõneaparatuur. Kõneorganite töö ja hääle omadused. Praktilised harjutused esinemispingest vabanemiseks. Kõnehingamise alused, praktilised hingamisharjutused. Resonaatorsüsteem, praktilised hääleharjutused. Hääle hügieen: milliseid jooke ja toitaineid vältida enne esinemist, milliseid vahendeid kasutada häälepaelte töö taastamiseks, nõuandeid hääleaparaadi optimaalseks tööks ja kaitsmiseks lähtuvalt kliima eripärast. Artikulatsiooniaparatuuri olemus, häälikute korrektne moodustamine, praktilised diktsiooniharjutused.


Eeldused

vajadus õppida paremini tundma oma häält ja vabaneda esinemispingest.

Õpiväljundid

tunnetab oma häält kui instrumenti; omab ülevaadet kõneaparaadi töö iseärasustest.

Õpikeskkond

Tänapäevane hea ventilatsiooniga suur auditoorium teisaldatavate toolidega. Ruum on piisavalt suur, et õppijad mahuksid tegema ka võimlemisharjutusi.

Koolitaja kompetentsus

Pikaaegse kogemusega oma ala ekpert.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Toomas Lõhmuste, MA

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
17.04.2024 Kõne ja hääle treening koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee
Tallinn, Toompuiestee 23, Von Stackenbergi hotelli Tõllakuur