LTC0328 - Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetaja, eri spordialade treenerid või instruktorid.

Eesmärk

Saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega; õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ja toime tulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.

Sisu

Ülevaade hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskustest. Pedagoogilised meetmed käitumisraskustega laste/noortega töös ennetamiseks ja käitumisraskustega toimetulekuks kehalise kasvatuse tunnis.

Eeldused

Omab erialast töökogemust.

Õpiväljundid

teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ja erinevaid avaldumisvorme; tunneb hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskusi kehalise kasvatuse tunnis; rakendab pedagoogilisi meetmeid käitumisraskuste ennetamiseks ja käitumisraskustega laste/noortega toimetulekuks tunni läbiviimisel.

Õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Lii Lilleoja