LTC0128 - Võrkpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

Sihtgrupp

Treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud nooremtreeneri (EKR tase 4) võrkpallitreeneri koolituse ja/või omavad nooremtreeneri kutsekvalifikatsiooni võrkpallis

Eesmärk

kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpallitreeneri V taseme treeneri kutse saamiseks; õppida planeerima treeningprotsessi tipptasemel; kujundada analüüsioskust võistlustel võistkonna ründe ja kaitsetegevuse soorituse edukuse hindamise analüüsi kaudu.

Sisu

Võrkpallurite treeningprotsessi planeerimine hooaja vältel. Kehalise ettevalmistuse osa võistluskalendris. Tippvormi ajastamine. Võistkondlik taktika ning psühholoogiline ettevalmistus võistluseks. Mängijate mänguedukuse analüüs võistlussituatsioonis ja erinevad metoodikad mänguedukuse hindamiseks.

Eeldused

Treenerid ja juhendajad, kes on läbinud nooremtreeneri (EKR tase 4) võrkpallitreeneri koolituse ja/või omavad nooremtreeneri kutsekvalifikatsiooni võrkpallis

Õpiväljundid

Omab eriala teoreetilisi baasteadmisi ja praktilisi oskusi võrkpallitreeneri V taseme eksami sooritamiseks. Õppija oskab sooritada ja õpetada võrkpalli keerulisemaid tehnikaelemente. Orienteerub võistkondlikus ründe ja kaitsemängu taktikas. Oskab analüüsida mängijate mänguedukust võistlustel, planeeride koormuste jaotumist võistlushooaja vältel.

Õpikeskkond

sportmängude saal

Koolitaja kompetentsus

Koolitajad on 6,7 ja 8 EKR kutsetasemega võrkpallitreenerid, oma ala spetsialistid, soovitavalt magistri- või doktorikraadiga.

Maht

130 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Koolitaja

Raini Stamm