LTC0257 - Grupiprotsessid spordis: millega tuleks arvestada ja kuidas positiivseid grupi mõjusid toetada?

Sihtgrupp

Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Milline on grupi kujunemise protsess ja kuidas seda juhtida. Millised on positiivse ja negatiivse grupidünaamika erinevused ja mõjud. Mida teha ühtekuuluvustunde toetamiseks. Kuidas lahendada konflikte grupis.
Teemad:
Grupi kujunemise faasid. Grupi dünaamika positiivsed ja negatiivsed mõjud. Grupi siseste konfliktide ennetamine ja lahendamine

Eeldused

teemast huvitatud eriala inimesed

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omab kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova