FKC0318 - Eri liiki audiovisuaalteoste monteerimise põhimõtted ja meetodid

Sihtgrupp

Aegunud või väheste oskustega monteerijad, kes kasutavad mingit montaažiprogrammi ja tunnevad montaažiteooria põhimõtted.

Eesmärk

Omandada uus teadmisi eri liiki audiovisuaalteoste monteerimise põhimõtetest ja meetoditest ning arendada enda monteerimisoskusi.

Sisu

Eri liiki klippide monteerimine. Erisused sõltuvalt sellest, mis liiki AV-teosega on tegemist: reklaamklippi dokumentaali muusikavideo, spordivideo, telesari ni, filmi BTS-video.

Eeldused

Algteadmised ja oskused mõne montaažiprogrammi kasutamisel. Osalemine on motivatsioonikirja alusel.

Õpiväljundid

Teab põhitõdesid ja erisususi, monteerib sisukalt eri liiki audiovisuaalteoseid: reklaamklipp, muusikavideo, dokumentaal, spordivideo, telesari ja filmi BTS-video.

Koolitaja kompetentsus

Valdkonna ekspert ja koolitaja, montaažirežissöör, filmikunsti BA montaaži erialal.

Maht

37 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja