DTC0195 - Digitaalne õpiamps: Canvas video ja animatsiooni loomine

Sihtgrupp

lasteaia ja üldhariduskooli õpetajad ning tugispetsialistid jt töötajad

Eesmärk

õppida tundma Canva keskkonna võimalusi video ja animatsiooni loomiseks töös õpilastega, õppematerjalide täiendamisel visuaalsete materjalidega, õpilase vanematega info jagamiseks jmt

Sisu

Canva keskkond: video ja animatsiooni loomine

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus, varasem Canva keskkonna kasutamise kogemus

Õpiväljundid

teab, kuidas Canvas lihtsate võtetega luua video ja animatsioon.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkondes Zoom ja Canva.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets