HKC0165 - Pakendi disain ja tootearendus

Sihtgrupp

Ettevõtjad tootmise ja töötlemise valdkonnas

Eesmärk

omandada teadmised ja oskused terviklikuks pakendi disainiks, mis algab pakendi valikust, sobiva etiketi ja kogu toodet hõlmava kujunduse loomiseni.

Sisu

Disaini alused, disaini protsess. Pakend kui tervik: tooteinfo, sildid, kujundus. Pakend kui infokandja. Kujundus ja trükitehnoloogia (piirangud ja võimalused). Graafilise disaini põhivõtted (kujundusprogrammides Affinity Design või Adobe InDesign) pakendi kujunduses.

Eeldused

Arvuti kasutamise baasoskused

Õpiväljundid

teab disaini põhimõtteid ja disainiprotsessi; analüüsib pakendi materjali valikuvõimalusi ja nende eeliseid/puudusi; teab pakendi infopaigutuse reegleid; oskab graafilise disaini põhivõtteid (kujundusprogrammides Affinity Design või Adobe InDesign) pakendi kujundamiseks.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos Affinity Design või Adobe InDesign programmiga) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

Kujundusprogrammide õpetamise kogemus vähemalt 5 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, reklaami või disaini alane töökogemus.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja