FKC0298 - Õppevideote loomine mobiiltelefoniga

Sihtgrupp

õppevideote tegemisest huvitatud noored

Eesmärk

Omandada üldised teadmised video filmimisest mobiiltelefoniga (eeltootmine, kaameratöö, valgus, kompositsioon, kaadrisagedused, heli salvestamine, lisavarustuse liigid, intervjuu filmimine, katteplaanide filmimine) ja järeltootmisest.

Sisu

Eeltootmine. Intervjuu küsimustik videovõtteks. Katteplaani nimekiri. Filmimise ajakava. Tootmine. Kompositsiooni reeglid ja tehnikad. Kaadrisagedused. Valgustusmeetodid. Helisalvestus. Kaamera äpi seaded. Ekspositsiooni ja fookuse seadistamine. Katteplaani filmimise tehnikad. Lisavarustus. Järeltootmine. Materjali kopeerimine ja varukoopia. Projekti ettevalmistamine ja organiseerimine. Pildi ja heli sünkroniseerimine. Töö multikaameraga. Trimming. Videoüleminekud. Tiitrid. Subtiitrid. Video eksport

Eeldused

mobiiltelefoni ja arvuti omamine, arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel

Õpiväljundid

mõistab videotootmise täielikku tsüklit ja loob videosisu oma telefoni abil reegleid järgides.

Koolitaja kompetentsus

Erialase kõrgharidusega tunnustatud spetsialist.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja