LTC0309 - Psühholoogia roll füsioterapeudi töös: praktilised teadmised ja oskused koostöös sportlastega

Sihtgrupp

Füsioterapeudid, eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetaja

Eesmärk

täiendada enda teadmisi spordipsühholoogia teemal, mis aitab toetada psühholoogilist tööd klientidega.

Sisu

TAUST
Kindlasti on füsioterapeudid tähele pannud, kui harva jõuavad sportlased nendeni ainult füüsiliste muredega. Tihtipeale on lugu selline, et klient tahab jagada enda emotsionaalseid kogemusi, tahab tunda toetust või lihtsalt ennast tühjaks rääkida. Arvatavasti, oled siis ka mõelnud, et vajaksid teadmisi psühholoogiast, mida öelda ja kuidas olla sellises olukorras.

Seminaril käsitletakse psühholoogia rolli füsioterapeudi töös.

Alustuseks õpime mõistma emotsioone, nende tagajärgi, praktilisi viise pakkuda sportlasele tuge. Põhjalikumalt käsitleme raskusi vigastuste perioodil, stressi mõju vigastuste tekkimisele ja psühholoogiliste oskuste olulisust vigastustest taastumisel. Seminari teisel poolel võtame teemaks sportlaste motivatsiooni ja heaolu toetamise. Jagame peamist motivatsiooni teooriat, praktilisi tehnikaid sportlaste motivatsiooni ja heaolu toetamiseks.

TEEMAD: Sportlaste emotsionaalsed kogemused ja nendele reageerimine. Vigastuste psühholoogia. Sportlaste motivatsiooni toetamine. Sportlase tervikliku heaolu toetamine

Eeldused

eelnev tööalane kogemus sportlastega, treenitavatega

Õpiväljundid

on täiendanud teadmisi spordipsühholoogia valdkonnas; teab, kuidas toetada sportlase emotsionaalseid kogemusi, reageerib teadlikumalt.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova, Kristel Kiens