HTC0102 - Loovkirjutamine

Sihtgrupp

Organisatsiooni töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab keelelist eneseväljendust.

Eesmärk

Arendada loova kirjutamise oskust ja omandada praktilisi loova teksti kirjutamise võtteid, mida saab oma töös rakendada.

Sisu

Loovkirjutamise vormiline plaan: keele üldine kirjanduslikkus. Loovkirjutamise sisuline plaan. Igasugune kommunikatsioon on tõlkimine. Stiili mõju sisule. Emotsionaalne kirjaoskus. Inimene on looline olend. Igal sõnal on kaal.

Eeldused

Eesti keel vähemalt kesktasemel ja soov arendada keelelist eneseväljendust.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu mõistab keelekasutuse mõju sõnumi iseloomule, analüüsib kriitiliselt iseenda eneseväljendust, arvestab teksti adressaadi ja kontekstiga.

Õpikeskkond

Nüüdisaegne, nõuetele vastav koolitusruum, kus on võimalik ruumipaigutust grupitöödeks kohandada.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, loovkirjutamise koolitamise kogemus.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja