DTC0150 - E-portfoolio loomise veebipraktikum Google Sites keskkonnas

Sihtgrupp

üldhariduskoolide õpetajad, haridustehnoloogid jt

Eesmärk

teada e-portfoolio vajalikkust ja tunda e-portdoolio koostamise võimalusi Google Sites´iga.

Sisu

E-portfoolio loomise võimalused. E-portfoolio Google Sites näitel: sisu lisamine, sisukorra loomine, pealkirjad, failide ja piltide lisamine, teistega enda e-portfoolio jagamine.

Eeldused

õpetajana või haridustehnoloogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.

Õpiväljundid

teab, mis on e-portfoolio ja tunneb selle koostamise võimalusi Google Sites´iga; algatab e-portfoolio Googles Sites´i võimalusi kasutades ja lisab endale vajaliku sisu.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom; iseseisva töö teostamine Google Sites´is.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

7 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
30.05.2024 E-portfoolio loomise veebipraktikum Google Sites keskkonnas Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis