LTC0533 - Beebide ja väikelaste ujumisõpetus

Sihtgrupp

liikumisõpetajad, lasteaiaõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreenerid (abitreener EKR 3 ja nooremtreener EKR 4)

Eesmärk

saada ülevaade beebide ja väikelaste ujumisõpetuse põhialustest ja harjutusvara ujumistundide läbiviimiseks.

Sisu

Beebide (4 kuud kuni 2 eluaastat) ja väikelaste (2 - 4 eluaastat) ujumisõpetuse põhialused (veega kohanemine, sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) koos asendite ja põhihoietega ning harjutusvaraga.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö beebide ja lastega

Õpiväljundid

teab beebide ja väikelaste ujumisõpetuse põhialuseid (veega kohanemine, sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) koos asendite ja põhihoietega ning harjutusvaraga.

Koolitaja kompetentsus

Triin Rääskil on ujumistreeneri EKR 5 kutse, ujumistreeneri kogemus 2007. aastast, beebide - ja väikelaste ujumistreeneri kogemus 2011. aastast, spordialane kõrgharidus TÜ 2016 (Filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeadustes), 2019. aastast Tallinna Ülikooli füsioloogia lektor (loodus- ja terviseteaduste instituut).

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 6409 443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Triin Rääsk