AYC0330 - Kuidas vältida infosõjas läbipõlemist?

Sihtgrupp

organisatsiooni või ettevõtte meeskonnad, kes vajavad jõustamist ajal, mil infosõda võib pärssida töövõimet ja -motivatsiooni ning põhjustada läbipõlemist.

Eesmärk

omandada praktilisi teadmisi, kuidas infosõjas säilitada emotsionaalne tasakaal ja töömotivatsioon, arendada kriitilist mõtlemist info ülekülluse tingimustes.

Sisu

Infosõda. Propaganda eesmärgid ja vahendid. Näited eri riikide meediakanalitest: USA ja Venemaa. Meedia rünnakud ja vasturünnakud. Kuidas me saame arendada pidevas meediatulvas enda kriitilist mõtlemist? Kuidas kontrollida allikaid, mida usaldada? Kuidas eristada infooperatsioonide käigus ettesöödetavat infot tegelikest uudistest? Kuidas vältida läbipõlemist? Uudise tõesuse väljaselgitamine. Ajakirjaniku vaade - kuidas uudiseid tehakse? Millest lähtuvad toimetused oma töös? Ajakirjanduslik köögipool. Aternatiivmeedia versus peavoolumeedia.

Eeldused

eesti keele oskus kesktasemel, meedia tarbimine

Õpiväljundid

analüüsib kriitiliselt infosõja tunnuseid, säästab end ja meeskonda üleliigse infomüra eest.

Õpikeskkond

Hästi ventileeritud koolitusruum dataprojektori ja ekraaniga, võimalus läbi viia grupitööd.

Koolitaja kompetentsus

Neeme Raud, MIA on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi koolitaja, õppinud Moskva ülikoolis sotsioloogiat, New Yorgi Ülikoolis (NYU) kommunikatsiooni (Summa Cum Laude) ja Columbia ülikooli magistriõppes rahvusvahelisi suhteid. Ta on töötanud Ameerika Hääle ajakirjanikuna Washingtonis ja New Yorgis, töötanud pikaaegse Eesti Rahvusringhäälingu väliskorrespondendina USA-s ja Venemaal.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Neeme Raud, MIA