DTC0159 - Digitaalne õpiamps: prinditavad töölehed

Sihtgrupp

üldhariduskoolide I-IV kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

osata kasutada erinevaid keskkondi, kus on võimalik luua prinditavaid töölehti.

Sisu

Prinditavate töölehtede loomine: Flippity keskkond. Ristsõnade loomine: Crosswordlabs. Sõnarägastiku loomine: Wordsearchlabs. Teacher’s Corner.

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus

Õpiväljundid

kasutab digitaalseid keskkondi Flippity, Crosswordlabs, Wordsearchlabs, Teacher’s Corner prinditavate töölehtede loomiseks.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnass Zoom ja prinditavate töölehtede keskkondades.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets