LTC0022 - Treeneri/õpetaja enda heaolu ja motivatsioon

Sihtgrupp

erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

On teada, et treeneri eesmärgiks on toetada sportlaste motivatsiooni, heaolu ja arengut. Samas, tihti peale unustatakse rääkida treeneri enda heaolust ja moivatsioonist. Sarnaselt sportlastega, peab treener oskama stressi taluda, juhtida enda käitumist ka kõige raskemates olukordades ning toetada enda rahulolu ja motivatsiooni igapäevases treeningu protsessis.
Seminaril käsitletavad teemad:
• Treeneri väärtuste olemus ja funktsioon
• Töö filosoofia kui teejuht tegutsemisel
• Läbipõlemise oht ja selle vältimine
• Toetav suhtlus sportlastega

Eeldused

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Koolitaja

Kristel Kiens; Snezana Stoljarova