DTC0185 - Teadusandmete esitamine, analüüsi vahendid ja tehnikad

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides (nt teadus- ja arendusasutustes) töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadusandmete haldamiseks majanduse, tööstuse, tervishoiu, põllumajanduse, kultuuri, hariduse jm valdkondades.

Eesmärk

arendada teadmisi ja oskusi teadusandmete esitamisest, analüüsi vahenditest ja tehnikatest.

Sisu

Teadusandmete analüüsi põhimõtted ja meetodid, sh statistiline analüüs, masinõppe ja tehisintellekti rakendamine, et tuvastada seoseid, mustreid ja erinevusi andmetes. Andmete töötlemise ja puhastamise meetodid, sh andmete filtreerimine, ühendamine ja teisendamine, et saada kvaliteetseid andmeid analüüsiks. Andmete analüüsi ja visualiseerimise meetodid ja vahendid, et esitada uurimisandmeid eri vormingutes ja visuaalsetes stiilides veenvate järelduste ja tõendite loomiseks.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

analüüsib ja visualiseerib uurimisandmeid esitamaks andmeid erinevates vormingutes ja visuaalsetes stiilides.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Sirje Virkus, Sigrid Mandre, Elviine Uverskaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
06.02.2024 - 21.05.2024 Teadusandmete esitamine, analüüsi vahendid ja tehnikad ("Teadusandmete haldamine" koolituse moodul) Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis