LTC0133 - Mängime trennis: kuidas kasutada mänge, et teha trenni huvitavaks, tõsta variatiivsust ja õpetlikkust?

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

„Trennis tehakse tööd, trennis ei mängita!“ – just selline võib olla paljudele tuttav arusaam, mis tihti peale käib
kaasas rutiinsete ja ühetaoliste treeningutega, kus sportlastel võib hakata igav ja aset leiab motivatsioonilangus. Mängimine seevastu viib rutiinist välja ja loob variatiivsust, tekitab energiat ja elevust ning annab positiivseid emotsioone, mis kõik toetavad töö tegemise efektiivsust. Pealegi, on mängudest võimalik õppida, mis teeb nende kasutamise treeningus sportlase arengu seisukohalt kasulikuks.

Antud seminaril paneme Teid treeenitavate rolli ja teeme mänge koos läbi. Keskendume mängudele, mis on küll huvitavad ja lõbusad, samas aga arendavad tähelepanu, keskendumist, reaktsiooni ning meeskonna ühtekuuluvust ja suhtlust. Igale mängule järgneb analüüsi ja arutelu osa, mis ongi õppimise võtmeks. Sellest tulenevalt on koolitus suunatud eelkõige treeneritele, kes tegelevad noortega. Tegevuste käigus seletame ka mängude põhimõtteid ning millal ja kuidas saaks neid oma praktikas kasutada.

Mängude abil käsitletavad teemad:
• Tähelepanu ja keskendumine;
• reaktsiooni arendamine;
• võistkonna ühtekuuluvus, suhtlemine ja koostöö.

Eeldused

töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana

Õpiväljundid

Teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

kuni 30 kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu.

Koolitaja kompetentsus

Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 639 1751; Karin Rohi, karin.rohi@tlu.ee

Koolitaja

Kristel Kiens, Snezana Stoljarova