LTC0024 - Võistluskogemusest: sportlase toetamine ja optimaalne sooritus

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.

Eesmärk

saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Kuidas toetada sportlaste tegutsemist ja soodustada optimaalset sooritust? Võistluspinge mõju tegutsemisele ja keskendumisele. Keskendumine võistlustel: tähelepanu suunamise tehnikad. Võistlusjärgne analüüs. Treeneri roll ja mõju võistlustel.

Eeldused

töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana

Õpiväljundid

oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel või võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.

Koolitaja kompetentsus

Omab magistrikaraadi sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial. Omab kogemust treenerina töötades, rühmatööd juhendamisl ning sportlaste nõustamisel.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Snezana Stoljarova