LTC0510 - Toidukeemia avaldumine praktikas

Sihtgrupp

peakokad, kokad, toitlustusjuhid või huvilised, kes soovivad alustada tegevust toitlustusvaldkonnas

Eesmärk

Õppida tundma toidukeemiaalaseid protsesse, luua sild teoreetiliste teadmiste ja praktilise toiduvalmistamise vahel.

Sisu

Toiduainekeemia olemus ja tekkelugu, vajadus praktilises toiduvalmistamises. Toiduainete keemiline koostis. Toiduvalkude, -rasvade ja süsivesikute üldomadused. Füüsikalised ja
keemilised muutused toiduvalmistamisel. Toitainete kadu mõjutavad tegurid. Vesi toiduainetes. Toiduhapped jm lisandid. Ensüümid. Toiduainete aroom ja tekstuur. Toidu kvaliteeti määravad tegurid.

Eeldused

keskharidus

Õpiväljundid

Tunneb toiduainete käitlemisel toimuvaid protsesse ja neid mõjutavaid tegureid; hindab töötluse mõju toitainetele, vähendab toitainete kadusid toiduainete
säilitamisel ja toidu valmistamisel; märkab toidukeemia alaseid protsesse oma töös ja omandatud teadmisi praktiliselt.

Õpikeskkond

Teadusköök, tänapäevase sisustusega õppeköök, kus on vajalik inventuur, töövahendid ja seadmed.

Koolitaja kompetentsus

MA tasemel kodunduse valdkonna õpetaja, PhD toidukeemia lektor

Maht

156 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Jaana Taar, Jaana.Taar@tlu.ee

Koolitaja