LTC0561 - Disainmõtlemine kui enesearengu meetod

Sihtgrupp

loovterapeudid, koolitajad, superviisorid, coachid, tiimijuhid, teemast huvitatud

Eesmärk

Omandada baasteadmised disainmõtlemisest ja disainmõtlemise tehnikatest; saada omakogemus disainmõtlemise tehnikate rakendamisest ja disainmõtlemise protsessist.

Sisu

Disainmõtlemise protsess ja disainmõtlemise tehnikad. Disainmõtlemine kui loominguline probleemilahenduse viis, mida saab rakendada isiksusliku arengu toetamiseks.
Probleemide uurimine, eesmärkide seadmine, ideede ja lahenduste leidmine, prototüüpimine ja testimine.

Eeldused

keskharidus ja eesti keele oskus, huvi teema vastu

Õpiväljundid

Mõistab disainmõtlemise protsessi; teab põhilisi disainimõtlemise tehnikaid ja rakendab neid; rakendab disainmõtlemist eneseabis ja isiklikus arengus; otsib lahendusi loovate tehnikate abil; on saanud osaleda disainmõtlemise protsessis ja harjutada disainmõtlemise tehnikaid.

Õpikeskkond

20-kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit; õppetööks vajalikud kunstivahendid ja esitlustehnika on olemas.

Koolitaja kompetentsus

loovterapuet

Maht

30 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
17.05.2024 - 31.05.2024 Disainmõtlemine kui enesearengu meetod Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool