LTC0560 - Savitöö rakendamine laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks

Sihtgrupp

eripedagoogid, õpetajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid ja nõustajad, kes on huvitatud savitöö rakendamisest lastega ja täiskasvanutega

Eesmärk

Savitöö kui kunstiterapeutilise vahendi kasutamine laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks ja nendega toimetulekuks.

Sisu

Teoreetiline ülevaade savitöö rakendamise üldistest põhimõtetest ja võimalustest. Emotsioonide määratlus ja sümptomid. Emotsioonid ajutegevuses ja mõju kehatalitlusele. Savitöö võimalused ja eelised emotsioonide reguleerimiseks ja nendega toimetulekuks. Emotsioone reguleerivate savitöö harjutuste praktiline läbitegemine. Savitöö harjutuste mõju ja rakendamise võimaluste reflekteerimine.

Eeldused

Töötamise kogemus eripedagoogina, õpetajana, sotsiaaltöötajana, psühholoogina ja nõustajana. Valmidus teoreetiliselt uurida ja praktiliselt kogeda, millised on savitöö rakendamise võimalused laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks.

Õpiväljundid

Teab savitöö rakendamise üldistest põhimõtetest ja erinevatest viisidest; kasutab eesmärgipäraselt savitöö harjutusi laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks;
mõtestab savitöö kui meetodi ja savitöö harjutuste kasutegureid emotsioonidega toimetulekuks.

Õpikeskkond

õppetööks vajaliku sisustusega klassiruum

Koolitaja kompetentsus

Loovterapeut, kunstiterapeut

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
26.04.2024 - 10.05.2024 Savitöö rakendamine laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool