DTC0125 - Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks?

Sihtgrupp

põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, koolieelse lasteasutuse õpetajad, pedagoogid, lasteaiaõpetajad

Eesmärk

osata luua õpetaja kutse taotlemiseks sobivat e-portfooliot Google Drive näitel.

Sisu

Õpetaja kutse taotlemise protsess. Kellele on suunatud eri taseme õpetaja kutsed (õpetaja 6, õpetaja 7, vanemõpetaja 7 ja meisterõpetaja 8)? Kuidas valida endale sobivat taset? Portfoolio koostamise põhitõed ja parimad võimalused e-portfoolio struktuuri kokku panemiseks Google Drive näitel.

Eeldused

õpetajana või pedagoogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.

Õpiväljundid

teab, mis on õpetaja kutse ja miks selle taotlemine on oluline; paneb kokku väljundipõhise e-portfoolio; kaardistab enda õpetajatööd kutse taotlemiseks; kasutab Google Drive võimalusi e-portfoolio koostamiseks.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
10.05.2024 Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks? Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis
19.06.2024 Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks? Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis