LTC0026 - Treeneri ja lapsevanema koostöö

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid. Õppekava sobib ka harrastus- ja võistlussportlastele.

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Treeneri ja lapsevanema rollid, treeningust tulenev vastutuse jaotamine; suhtlemisoskused koostöö parandamiseks; lapsevanemate kaasatus, kui ressurss; tagasisidestamise oskus

Eeldused

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova