DTC0156 - Digitaalne õpiamps: Flippity keskkonna võimalused

Sihtgrupp

üldhariduskoolide I-IV kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

osata Google Drive arvutustabeli peale luua interaktiivset sisu ja töölehti Flippity keskkonnas.

Sisu

Flippity keskkonna võimalused; interaktiivsed ülesanded, töölehtede loomine. Õpilaste võimalused Flippity keskkonnas.

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus

Õpiväljundid

kasutab Flippity keskkonda ja tunneb võimalusi, kuidas neid õppetegevuses rakendada.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkondes Zoom ja Flippity.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets