FKC0300 - Video loomine mobiiltelefoniga

Sihtgrupp

kõik, kes soovivad osata teha mobiiltelefoniga videot

Eesmärk

Tutvuda eri liiki videotega, omandada algteadmised režiist, kaameratööst (kompositsioon, rakursid), mobiiltelefonidega filmimisest ja monteerimisest.

Sisu

Eri liiki videote eesmärk. Kaader kui valik. Sissejuhatus režiisse. Kaameratöö. Kompositsioon. Piltstsenaarium. Filmimine. Filmitud materjali montaaž mobiiltelefoniga

Eeldused

tegemist on algtaseme koolitusega, varasem kogemus pole oluline

Õpiväljundid

on loonud mobiiltelefoniga lihtsama video.

Õpikeskkond

Kõlarite, projektori ja wifi ühendusega ruum

Koolitaja kompetentsus

audiovisuaalse kunsti eriala BA

Maht

16 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Koolitaja

Katrin Sigijane