LTC0322 - Vaimsete oskuste arendamine trennis

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad

Eesmärk

saada ülevaade, kuidas treenerina trennis teadlikult soodustada vaimsete oskuste arengut, kuidas toetada treenitava tähelepanu, keskendumist ja eesmärkide seadmist.

Sisu

Tähelepanu ja keskendumine; pingega toimetuleku oskused; võistlusteks valmistumine ja soorituse analüüs.

Eeldused

eelnev tööalane kogemus treenitavatega

Õpiväljundid

teab ja oskab toetada treenitava vaimseid oskusi treeningutel; oskab kasutada erinevaid praktilisi tehnikaid pingetega toimetulekul treenitavaga; oskab toetada treenitava tähelepanu ja keskendumise teadliku suunamist treeningutel ja võistlustel; oskab seada treenitavaga eesmärke ja läbiviija sooritusjärgset analüüsi.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Snezana Stoljarova, Kristel Kiens