DTC0180 - Terviseinfo kvaliteet, usaldusväärsus ja turvalisus

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi terviseandmete ja -informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et kasutada terviseteavet tervise edendamise ja tervishoiuga seotud otsuste vastu võtmisel või terviseharituse arendamisel.

Eesmärk

kujundada pädevus terviseinfo kvaliteedi ja usaldusväärsuse kontekstist ning terviseandmete ja -informatsiooni haldamise eetilistest aspektidest ja turvalisusest.

Sisu

Terviseinfo kvaliteedi ja selle omaduste analüüs. Terviseinfo usaldusväärsus, tõenduspõhise teabe kasutamine, allikate valik ja ekspertide kaasamine terviseinfo koostamisel. Terviseinfosüsteemide standardite roll privaatsuse ja andmekaitse tagamisel ning andmete kuritarvitamise ja väärkasutuse vältimiseks. Tervisealase teabe eetika, privaatsuse ja turvalisuse aspektid infovajajate privaatsuse ja õiguste tagamiseks. Tervisealase teabe privaatsuse analüüsimine teabe konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kontektis, et tagada tervisealase teabe kaitse volitamata juurdepääsu eest.

Eeldused

kuulumine sihtgruppi

Õpiväljundid

Omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi terviseinfo kvaliteedi ja usaldusväärsuse kontekstist, rakendab terviseinfosüsteemide standardeid privaatsuse ja andmekaitse tagamiseks. Töötab problemaatilistes olukordades eetiliselt, olles teadlik eetilistest aspektidest, piirangutest ja ühiskondlikest vajadustest ning vahendades põhjendatud seisukohti terviseandmete ja -informatsiooni haldamise valdkonnas.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Silvi Metsar, Aile Möldre, Marianne Paimre, Merle Laurits

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
06.02.2024 - 21.05.2024 Terviseinfo kvaliteet, usaldusväärsus ja turvalisus ("Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine " koolituse moodul) Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis