FKC0301 - Punktiga parimaks sõbraks

Sihtgrupp

kunsti õpetavad ja kunstiõpetamisest huvitatud inimesed: kunstiõpetajad, klassiõpetajad, lasteaiaõpetajad jt

Eesmärk

Tutvuda raamatu Punkt otsib kunsti põhimõtete ja kasutusvõimalustega kunstitegevuste planeerimiseks ja rakendamiseks üldhariduses.

Sisu

I Raamatu Punkt otsib kunsti lugemine. Kunstielementidega tutvumine. Praktilised tööd: Punkt ja joon, Värvilised värvid, Lähedal ja kaugel. Õppeühiku planeerimine.
II Rakendatud õppeühikute refleksioon. Praktilised tööd: Kujud ja vormid, Sile või karvane

Eeldused

Iga koolitusel osaleja saab endale raamatu „Punkt otsib kunsti“ ja metoodilise materjali.

Õpiväljundid

mõistab raamatus esitatud kunstielementide kasutamise vajalikkust ja kunstiõppe põhimõtteid; viib läbi praktilisi tegevusi oma töökeskkonnas ja planeerib kunstitegevusi töökavasse võ õppeasutuse õppekavasse; reflekteerib õpitut ja kogetut; loob tervikliku õppeühiku, mis sisaldab raamatus esitatud kunstielementidel põhinevaid tegevusi.

Koolitaja kompetentsus

Kunstiõpetaja, Kasvatusteaduste PhD

Maht

16 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja

Edna Vahter, PhD