LTC0023 - Oskuste õpetamine: kuidas edastada enda teadmisi tõhusalt

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.

Eesmärk

saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Mida tuleks inimese õppimise mehhanismide puhul teada, et enda teadmisi võimalikult tõhusalt sportlasteni viia. Keskendumisest, tähelepanu mahust ning sportlastele ülesannete püstitamisest ja tagasisidestamisest nii trennis kui ka võistlustel.
• Sportlaste õppimise mehhanismid
• Keskendumine ja tähelepanu ressurss
• Oskuste õpetamise põhitõed

Eeldused

Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana

Õpiväljundid

oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.

Koolitaja kompetentsus

Omab magistrikaraadi sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial. Omab kogemust treenerina töötades, rühmatööd juhendamisl ning sportlaste nõustamisel.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
26.04.2024 Oskuste õpetamine: kuidas edastada enda teadmisi tõhusalt Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25