CIC0016 - Hiina kalligraafia teoorias ja praktikas

Sihtgrupp

kalligraafia huvilised

Eesmärk

saada ülevaade hiina kirja kujunemise ajaloost ja õppida tundma hiina kalligraafia eri stiile ning harjutada hiina standardkirja.

Sisu

Ülevaade hiina kirja kujunemise ajaloost ja praktilisest kasutusest. Kalligraafia eri stiilid, ajaloos olulised kalligraafid, kirjamärgi ülesehitus ja kalligraafilise teose kompositsiooni eri võtted. Kalligraafias kasutatavad materjalid ("nelja aaret") ja töövõtted, kaheksa põhilist joonetüüpi ja nende variatsioonid, mõne kirjamärgi tähendus ja nende korrektne kirjutamine. Praktilise kalligraafia harjutamine mõistmaks hiina kalligraafia olemust.

Eeldused

Puuduvad

Õpiväljundid

tunneb ning oskab anda lühidalt ülevaate hiina kirja kujunemise ajaloost ja praktilistest kasutusvõimalustest ning nimetab suurimaid kalligraafe ajaloos; eristab kalligraafia stiile ja kirjeldab nende tunnusjooni; nimetab ja lühidalt kirjeldab kirjamärgi ülesehituse põhimõtteid ja kalligraafilise teose kompositsiooni võtteid; tunneb kalligraafia praktilisi töövõtteid ja valib õiged töövahendid; kirjutab kaheksat põhilist joonetüüpi ja nende variatsioone; teab ühe või mõne tähemärgi tähendust ja ülesehitust ning kirjutab neid korrektselt.

Koolitaja kompetentsus

Vastav haridus ja kogemus

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee

Koolitaja