KUC6301.FK - Tantsukompositsioon grupikoreograafias

Sihtgrupp

tantsu- ja liikumisõpetajad, tegutsevad koreograafid, teatrite liikumisjuhid, lavastajad, huviringide juhendajad jt, kelle igapäevatöö oluliseks osaks on tantsulise liikumise juhendamine

Eesmärk

õppida grupikoreograafia loomismeetodeid ja neid analüüsida kaasaegse tantsukompositsiooni kontekstis; tutvuda grupikoreograafia loomist käsitlevate teoreetiliste allikmaterjalidega, luua struktureeritud koreograafiaga lavastus ja improvisatsiooniline grupikoreograafia.

Sisu

Grupi- kompositsiooni loomise põhialused, loomismeetodid, ülesehitus ja vormi loomise põhimõtted, ideede arendamise meetodid ja tantsudramaturgia. Lavastus- ja muusikaline dramaturgia.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

loob ja analüüsib grupikoreograafia ülesehitust ja võtteid; kasutab kompositsiooni vormilise ülesehituse ja loomise eri meetodeid grupikoreograafias; loob ja analüüsib tantsukompositsiooni lühivorme, muusikakasutust ja dramaturgiat; kasutab erinevaid liikumiskvaliteete ja kompositsiooni loomise meetodeid individuaalses loomeprotsessis.

Koolitaja kompetentsus

erialaspetsialist

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu heili.lindepuu@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
29.01.2024 - 31.05.2024 Tantsukompositsioon grupikoreograafias ("Teadlik liikumisjuht ja koreograaf" koolituse moodul) Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja