BFC0019 - Režii. Valgus. Kaamera

Sihtgrupp

kõik, kes soovivad ise osata teha lihtsamat lühifilmi ja kasutada režii põhitõdesid, kaameratööd ja lihtsamat valgusrežiid

Eesmärk

kujundada algteadmised režiist, kaameratööga (kompositsioon, rakursid) eri žanrides pildi sisu kujundamisest ja lihtsamast valgusrežiist.

Sisu

Kaader kui valik. Režii põhialused. Piltstsenaarium. Kaameratöö. Kompositsioon. Valgusrežii

Eeldused

Ei eeldata varasemat kogemust, kuna tegemist on algtaseme koolitusega.

Õpiväljundid

on valmistatud oma piltstsenaarium ning proovitud kätt lavastatud situatsioonide filmimisel ja valgustuse seadmisel.

Õpikeskkond

Nova maja

Koolitaja kompetentsus

Televisiooni eriala magister; audiovisuaalse kunsti magister

Maht

10 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Koolitaja

Jaan Kalmus, Katrin Sigijane