HKC0112 - Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine

Sihtgrupp

Digitaalsete esitluste loomise oskust vajavad väikeettevõtjad

Eesmärk

osata iseseisvalt koostada tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud, isikupärastatud digitaalseid esitlusi ja vallata avaliku esinemise tehnikaid.

Sisu

Digitaalse esitluse kavandamine. Esitluse ülesehituse eri viisid. Esitluse disaini põhialused, stilistilised valikud (mallid, värvid, kirjatüübid) ja loetavus. Visuaalne hierarhia ja vaatepunkt. Meediafailide kasutamine esitlustes. Pildipangad, autoriõigused ja litsentsid. Töö veebipõhiste esitlustarkvara programmidega Google Slides, Prezi, Canva, Sutori, Slidedog. Esitluspõhja mallide seadistamine ja salvestamine. Süsteemne lähenemine presentatsiooni- ja kõneoskustele. Kehakeele kasutamine sõnumite kommunikeerimisel: kehahoiak, hääl, silmside jm.

Eeldused

arvuti kasutamise põhioskused

Õpiväljundid

teab eri meetodeid esitluste loomiseks; koostab veebipõhise tarkvara abil tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud esitlusi; jälgib esitlustes kasutatavatele meediafailidele kehtivaid autoriõigusi ja kasutuslitsentse; rakendab otstarbekalt erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi võtteid ja vahendeid.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos digitaalseks esitluseks mõeldud tarkvaraga) ja e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 2 aastat.

Maht

46 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja