LTC0232 - Visualiseerimise vahendid

Sihtgrupp

kõik kellel on vaja igapäevatöös juhtida keerukaid olukordi, tõhustada koosolekuid ja strateegiate loomist ning oma projekte efektiivsemalt esitleda ja analüüsida, andes praktilised oskused, kuidas mõjusamalt oma ideid edasi anda, olulisi mõtteid struktureerida ja kõige tähtsam välja tuua.

Eesmärk

läbi proovida ja kasutusse võtta tõhusad teabehaldamise kaardirakendused

Sisu

Üks viisidest teavet visualiseerida on nn kaardirakenduste (meelekaart, mõistekaart, vookaart, dialoogikaart) abil. Need vahendid võimaldavad teavet organiseerida ja hallata tavapärasest järjestikusest viisist erinevalt, korrastades seda kahemõõtmelises ruumis tähenduslike seoste kaudu.
Ülevaade visualiseerimise eelistest teabe haldamisel (info kogumisel, korrastamisel ja jagamisel).
Kaks tõhusat rakendust: meelekaart (mind map) ja mõistekaart (concept map). Kaartide rakendusvõimaluste proovimine, alates teabe ülesmärkimisest konspekteerimisel/ intervjueerimisel kuni projekti kavandamise ja esitluse tegemiseni. Kaarte saab valmistada nii paberil pliiatsiga kui ka virtuaalselt.

Eeldused

Huvitatud visualiseerimisest. Kaasa võtta sülearvuti

Õpiväljundid

teab ja oskab kasutada tõhusaid teabehaldamise kaardirakendusi.

Õpikeskkond

30 kohaline ruum, is toetab rühmatöö läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Omab erialast kõrgharidust ning 35 a koolitajakogemust

Maht

9 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Koolitaja

Arno Baltin